March 02 2013

UREDITEV MEJE, PARCELACIJA, IZRAVNAVA MEJE, OZNAČITEV MEJE, SPREMEMBA BONITETE, SPREMEMBA DEJANSKE RABE

UREDITEV MEJE

KDAJ:

 • kot predhoden postopek parcelacije ali izravnave meje,
 • kadar bi radi bili seznanjeni s potekom vaše katastrske meje v naravi,
 • kadar vas zanima točna kvadratura vaše parcele,
 • kadar bi radi radi rešili spor z vašim sosedom glede meje,
 • za lažje sklepanje pravnih poslov,
 • kadar pri gradnji umeščate objekt v parcelo in ne poznate točnih mej v naravi.

PARCELACIJA

KDAJ:

 • kadar bi radi kupili, prodali ali menjali del parcele,
 • kadar bi radi, da postane del parcele predmet samostojnega pravnega prometa,
 • kadar bi radi izboljšali funkcionalnost vaših parcel,
 • kadar bi radi prenesli solastniške deleže vaše parcele na posamezne dele parcele,
 • kadar bi radi združili več parcel v eno samo.

  

IZRAVNAVA MEJE

KDAJ:

 • kadar bi ob upoštevanju dopustnih vrednosti radi z vašim sosedom del meje med parcelama izravnali zaradi lažje uporabe na terenu,
 • kadar bi radi popravili nepravilne oblike meje parcele.

  

OZNAČITEV MEJE

KDAJ:

 • kadar imate mejo urejeno, vendar je nimate označene v naravi z mejniki.

  

SPREMEMBA BONITETE

KDAJ:

 • kadar želite svojemu zemljišču zvišati ali znižati bonitetno oceno (obvezno poročilo agronoma z licenco za spreminjanje bonitet),
 • kadar spremenite dejansko rabo zemljišča,
 • kadar so zaradi raznovrstnih razlogov nastale spremembe na zemljišču.

  

SPREMEMBA DEJANSKE RABE

KDAJ:

 • kadar se je na vašem zemljišču po končani gradnji spremenila dejanska raba,
 • kadar so zaradi raznovrstnih razlogov nastale spremembe na zemljišču.