February 09 2013

VPIS STAVBE V KATASTER STAVB, SPREMINJANJE PODATKOV KATASTRA STAVB, PRIDOBITEV HIŠNE ŠTEVILKE

VPIS STAVBE V KATASTER STAVB

KDAJ:

  • po izgradnji nove stavbe (obvezno po 81. členu ZEN – 47/2006),
  • pred vzpostavitvijo etažne lastnine, ki bi jo vpisali v zemljiško knjigo,
  • kadar bi radi prodali, kupili ali menjali stavbo oz. del stavbe.

  

 

SPREMINJANJE PODATKOV KATASTRA STAVB

KDAJ:

  • kadar ste objekt rekonstruirali in bi radi evidentirali spremembe v katastru stavb.

  

 

PRIDOBITEV HIŠNE ŠTEVILKE

KDAJ:

  • po izgradnji stanovanjske ali poslovne stavbe.