February 26 2013

Rad bi vedel, kje poteka meja moje parcele v naravi

Potek meje po podatkih zemljiškega katastra je mogoče ugotoviti z ureditvijo meje. Pri tem je mogoče urejati parcelo po posameznih delih, lahko pa tudi v celoti. Postopek ureditve meje se prične z mejno obravnavo na katero so vabljeni vsi (so)lastniki parcel, ki mejijo oz. se dotikajo meje, ki se ureja v postopku ureditve meje, vsaj osem dni pred njenim pričetkom.

Na mejni obravnava se ugotavlja:

  • prisotnost vseh vabljenih lastnikov parcel v postopku,
  • meja po podatkih zemljiškega katastra,
  • strinjanje/nestrinjanje s predlagano mejo,
  • ob soglasju vseh lastnikov parcel v postopku izmera predlagane meje in njena označitev v naravi,
  • ….

Meja parcele se dokončno uredi v upravnem ali sodnem postopku z upravno ali sodno odločbo o evidentiranju urejene meje, ki jo izda geodetska uprava ali pristojno sodišče in vpiše mejo v zemljiški kataster kot urejeno mejo.

 

 

 

Komentiraj